VІ. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (217 - 244 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (217 - 244 pp.)


Page 217
1. Dmitry Dovnar, Yury Lebedinsky, Igor Zakharov
Дмитро Довнар, Юрій Лебединський, Ігор Захаров
Informational Assessment of Systems for Super-Resolution Restoration from Several Images
Інформаційне оцінювання якості систем, що відновлюють об’єкти з надвисокою роздільною здатністю за декількома зображеннями
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 221
2. Олег Литвин, Юлiя Першина
Oleh Lytvyn, Julia Pershyna
Вiдновлення тривимiрних об'єктiв за їх слiдами на системi перерiзаних площин з використанням iнтерфлетацiї функцiї
3-D Objects Restoration by Their Tracks on the Crossed Planes System with Function Interflation Using
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 225
3. Oleg V. Tsymbal , Vladimir V. Lukin, Jaakko T. Astola, Karen O. Egiazarian
Олег Цимбал, Володимир Лукін, Яакко Астола, Карен Еґіазарян
The Algorithm of Running Sample Sorting by List Merging for RS-Image L-Filtering
Алгоритм сортування поточних відліків шляхом злиття списків для L-фільтрування дистанційних зображень
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 229
4. Alexander V. Totsky, Jaakko T. Astola, Karen O. Egiazarian, Igor V. Kurbatov, Vladimir V. Lukin
Олександр Тоцький, Яакко Астола, Карен Еґіазарян, Ігор Курбатов, Володимир Лукін
Bispectrum-Based Reconstruction Technique by Tapering Pre-Distortion of Image Rows
Біспектральний метод відновлення зображень на основі конусоподібних спотворень растра
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 233
5. Tomasz Rusc, Ulrich Heute
Томаш Рушч, Ульріх Гойте
Comparison of Design Methods for Near-Perfect-Reconstruction Filter Banks with Critical Sampling
Порівняння методів створення субперфектних реконструктивних фільтрів з критичною дискретизацією
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 237
6. Tomasz Rusc, Ulrich Heute
Томаш Рушч, Ульріх Гойте
Nearly-Perfect-Reconstruction Filter Banks with Critical Sampling: Achievable Quality with Quantized Coefficients
Субперфектні реконструктивні фільтри з критичною дискретизацією: досяжна якість в умовах квантованих коефіцієнтів
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 241
7. Ibrahim Emiroglu, Armagan Elibol, Cuneyt Ertekin, Yildiray Koyuncu
Ібрагім Еміроґлу, Армаґан Елібол, Джунейт Ертекін, Їлдирай Коюнджу
Comparison of Lossless Image Compression Methods by Using Lossy Image Compression Method
Порівняння методів стискання зображень без втрат на основі методу стискання зображень з втратами
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index