Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'2004 – Content UkrObraz'2004

Про УкрОбраз'2004
About UkrObraz’2004

I.Проблеми створення образного комп’ютера (9 - 48 стор.)
Problems of Pattern Computer Designing (9 - 48 pp.)

II.Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (49 - 90 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (49 - 90 pp.)

III. Усномовні інформаційні технології (91 - 122 стор.)
Speech Information Technologies (91 - 122 pp.)

IV. Технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями (123 - 158 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on Its Signals and Fields (123 - 158 pp.)

V. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень (159 - 216 стор.)
Automatic Image Processing and Recognition (159 - 216 pp.)

VI. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (217 - 244 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (217 - 244 pp.)

VII. Нові інформаційні технології та системи, що ґрунтуються на обробленні сигналів і зображень (245 - 272 стор.)
Advanced Information Technologies Based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (245 - 272 стор.)

VIII. Суміжні проблеми (273 - 304 стор.)
Overlapping Problems (273 - 304 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT


Вернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding