IV. Технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями (123 - 158 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on Its Signals and Fields (123 - 158 pp.)


Page 123
1. Віктор Михайлишин, Роман Юзефович, Ігор Яворський
Viktor Mykhajlyshyn, Roman Juzefovych, Ihor Javors’kyj
Спектральний аналіз періодично нестаціонарної вібрації підшипникових вузлів
Spectral Analysis for Periodically Correlated Random Roller Bearing Vibration Signals
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 127
2. Олександр Ахметшин, Олександр Степаненко
Oleksandr Akhmetshyn, Oleksandr Stepanenko
Метод сигнального підпростору для аналізу шаруватих структур
Signal Subspace Method for Layer Structure Analysis
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 131
3. Роман Воробель, Наталія Опир, Олена Берегуляк
Roman Vorobel’, Natalia Opyr, Olena Berehuliak
Використання перетворень Хафа для визначення геометричних параметрів профілю різьби
Hough Transform Application for Thread Geometric Parameters Determination
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 135
4. Віталій Павленко, Олександр Фомін
Vitaliy Pavlenko, Aleksandr Fomin
Методи редукції діагностичних моделей нелінійних динамічних об’єктів контролю на основі багатовимірних вагових функцій
Reduction Methods of Unlinear Dynamic Control Object Diagnostic Models on Base of Multidimentional Gravimetric Functions
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 139
5. Xiao-Guang Zhang, Xu Jian-Jian, Li Yu
Ксяо-Ґуанґ Жанґ, Ксу Джян-Джян, Лі Ю
The Application of Dictionary-based Probability Relaxation in Crack Extraction of Inspection Weld Image
Застосування заснованої на словникові ймовірнісної релаксації при виявленні тріщин на зображеннях зварювальних швів
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 143
6. Xiao-Guang Zhang, Xu Jian-Jian, Ren Shi-Jin
Ксяо-Ґуанґ Жанґ, Ксу Джян-Джян, Рен Ші-Джін
The Classification Algorithm of Defects in Weld Image Based on Weighted SVM
Алгоритм класифікації дефектів на зображеннях зварювальних швів на основі зваженого методу опорних векторів
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 147
7. В.Ф. Миргород, І. М. Гвоздева
V. Myrhorod, I. Hvozdeva
Моделювання та імітація акустичних когерентних зображень
Acoustical Coherent Images Modeling and Imitation
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 151
8. Тетяна Тернова, Михайло Єдинович, Сергій Рожков
Tetiana Ternova, Mykhajlo Jedynovych, Serhij Rozhkov
Проблеми виявлення та розпізнавання дефектів тканин в процесі їх розбраковування
Fabric Defects Revealing and Recognizing Problems while Scraping
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 155
9. О.Г. Дерев'янченко, С.Г. Антощук, П.М. Білоненко
O. Derevjanchenko, S. Antoshchuk, P. Bilonenko
Підхід до обробки зображень зон зносу ріжучих інструментів при діагностуванні їх станів
An Approach to Processing of Cutting Tools Wear Zone Images at Their States Diagnosing
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index