V. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень (159 - 216 стор.)
Language and Speech Information Technologies (159 - 216 pp.)


Page 159
1. Дмитро Рябоконь
Dmytro Riabokon’
Стереореконструкція та візуалізація тривимірних сцен, що складаються з декількох шарів дальності
Stereoreconstruction and Visaulization of 3D Scenes Consisting of Several Farness Layers
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 163
2. Іван Ковтун
Ivan Kovtun
Знаходження частини оптимального розв'язку довільної задачі розмітки за допомогою методів вирішення супермодулярних (max,+) задач
Optimal Solution Part Finding for Arbitrary Labeling Task by Means of Supermodular (max,+) Task Solving
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 169
3. Костянтин Нюнькін
Kostyantyn Nyunkin
Визначення орієнтації голови людини на зображенні
Determination of a Human Head Orientation on the Image
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 173
4. Кирило Муригін
Kirill Murygin
Підвищення якості ідентифікації людини за зображенням обличчя на основі використання лінійних підпросторів
Human Identification Quality Increasing on Face Image Based on Linear Subspaces Application
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 177
5. Zhi-Xiong Liu, Gui-Ming He
Жі-Ксьонґ Лю, Ґуї-Мінґ Ге
An Algorithm of Fingerprint Feature Extraction Based on Macroscopic Curvature
Алгоритм виявлення ознак на відбитках пальців на основі мікроскопічної кривизни
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 181
6. Ali Aghagolzadeh, Hadi Seyedarabi, Sohrab Khanmohammadi
Алі Агаґолзаде, Гаді Сеєдарабі, Сограб Ханмогаммаді
Single and Composite Action Units Classification in Facial Expressions by Feature-Points Tracking and RBF Neural Network
Класифікація простих та складних рухів у виразах обличчя шляхом відстеження динаміки характерних точок і використання РБФ нейронних мереж
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 185
7. Oleksandr Akhmetshyn, Ludmyla Akhmetshyna
Олександр Ахметшин, Людмила Ахметшина
Analysis and Segmentation of Low Contrast Images Based on Multiparameter Topological Resonance Imaging Method
Аналіз і сегментація низькоконтрастних зображень на основі методу багатопараметричного топологічного резонансного відображення
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 189
8. Kaashif Khawaja, Saeid Sanei
Каашиф Хаваджа, Саїд Саней
A Novel Approach for Focal Seizure Detection Using Constrained Blind Source Separation
Новий підхід до визначення фокального захвату з використанням розділення обмеженого невидимого джерела
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 193
9. Марина Полякова, Віра Любченко
Maryna Poliakova, Vira Liubchenko
Контурна сегментація зображень з використанням вейвлет-аналізу
Image Contour Segmentation Using Wavelet Analysis
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 197
10. Pablo Suau, Ramon Rizo, Mar Pujol
Пабло Суау, Рамон Ризо, Мар Пухол
Image Recognition Using Polar Histograms
Відновлення зображення засобами полярних гістограм
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 201
11. Віталій Вишневський, Тетяна Романенко
Vitalij Vyshnevs’kyj, Tetiana Romanenko
Ітераційний алгоритм побудови кривої Безьє по заданих точках
Iteration Algorithm of Bezier Curve Constructing by Given Points
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 205
12. Володимир Калмиков
Volodymyr Kalmykov
Дуга цифровї кривої – визначення і застосування
Digital Curve Arch: Determination and Application
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 209
13. Олексій Киргизов, Сергій Редько
Oleksij Kyrhyzov, Serhij Red’ko
Виділення райдужної оболонки, кутів та форми ока на фронтальному зображенні обличчя
Iris, Eye Angles and Shape Extraction on a Frontal Face Image
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 213
14. Rostyslav Kosarevych, Bohdan Rusyn, Andrij Markov, Oleksandra Student
Ростислав Косаревич, Богдан Русин, Андрій Марков, Олександра Студент
Image Segmentation Using Local Classification of Surfaces on the Basis of Normal Vectors Arrangement in Point's Vicinity
Сегментація зображень з використанням локальної класифікації поверхонь на основі впорядкування нормальних векторів в околиці точки
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index