Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'2002 – Content UkrObraz'2002

Про УкрОбраз'2002
About UkrObraz’2002

I. Проблеми створення образного комп'ютера (7 - 30 стор.)
Problems of Pattern Computer Design (7 - 30 pp.)

II. Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (31 - 70 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (31 - 70 pp.)

III. Усномовні інформаційні технології (71 - 100 стор.)
Speech Information Technologies (71 - 100 pp.)

IV. Технічна діагностика об'єктів і машин за їх сигналами та полями (101 - 122 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on its Signals and Fields (101 - 122 pp.)

V. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень (123 - 158 стор.)
Automatic Image Processing and Recognition (123 - 158 pp.)

VI. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (159 - 194 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (159 - 194 pp.)

VII. Нові інформаційні технології та ситеми, що грунтуються на обробленні сигналів і зображень (195 - 226 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (195 - 226 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT

Збірник праць конференції (за 2002). Завантажити збірник (.pdf) / Proceedings (2002). Show it (.pdf)


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding

Повернутися на головну / Back to HOME