VI. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (159 - 194 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (159 - 194 pp.)


Page 159
1. В.П. Савчук, І.M. Глушко
V.Р. Savchuk, I.М Hlushko
Керування п’єзоелектричною компенсацією вимірювальної камери за допомогою нестаціонарного фільтра Калмана
Control by Piezoelectric Compensation of Measuring Chamber by the Medium of Non-Stationary Kalmar. Filter
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 163
2. Сергій Абрамов, Володимир Лукін
Sergey K. Abramov, Vladimir V. Lukin
Адаптивні множинні фільтри для оброблення одновимірних сигналів
Adaptive Myriad Filters for I-D Signal Processing
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 167
3. Мусатенко Ю.С., Курашов В.Н.
Musatenko Ju.S., Kurashov V.V.
Хвилькове та Карунена-Лоева перетворення зображень у реальному часі
Wavelet and Karunen-Loev Image Transformation in Real-Time Applications
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 171
4. Олег Капшій, Богдан Русин
Oleh Kapshij, Bahdan Rusyn
Система стиску дактилоскопічних зображень на основі вейвлегного перетворення
Wavelet Based Fingerprint Compression System
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 175
5. О.В. Антонов. Ю.М. Герасимов, M.В. Руженцев
O.V. Antonov, Ju.M. Gerasimov, М.V. Ruzhentsev
Підвищення якості відновлення зображення імпульсних протяжних об'єктів
Improving of Quality for Image Reconstruction of Extended Impulse Objects
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 179
6. О.M Ахметшин, O.O. Киргизов
О.M. Akhmetshin, О.О. Kyrhyzov
Баєсовські нейронні мережі: порівняльний аналіз точності класифікації
Bayesian Neuron Networks: Classification Accuracy Comparative Analysis
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 183
7. T.Б. Мартинюк, В.В. Хом'юк, А.В. Кожем'яко, Н.В. Фофанова, О.Б. Мартинюк
T.В. Martyniuk, V.V. Khomyuk, A.V. Koshemiako, V.V. Fofanova, О.В Martyniuk
Сортувальна нейроподібна мережа
Soning Neural-Like Network
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 187
8. Володимир Боровицький
Volodymyr Borovytsky
Вимірювання ефезгтизносгі та якості цифрових оптоелектронних систем
Fidelity and Correlation Measures of Performance of Digital Imaging Systems
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 191
9. Роман Воробель, Олена Берегуляк
Roman Vorobel', Olena Berehuliak
Двоточковик метод підвищення контрасності зображень
Two-Point Method for Image Enltancement
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Глава 6. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 6. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index