III. Усномовні інформаційні технології (71 - 100 стор.)
Speech Information Technologies (71 - 100 pp.)


Page 71
1. Костянтин Біатов, Марта Ларсон, Стефан Ейкелєр
Konstantin Biatov, Martha Larson, Stefan Eickeler
Темпоральна сегментація та класифікація аудіосигналів на основі нуль-псрсходіз
Zero-Crossing-Based Temporal Segmentation and Classification of Audio Signals
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 75
2. В.Г. Грибенко
V.Н. Hrybenko
Детектор звукових образів, що емітуються слуховим органом людини
Detector of Audio Patterns Emitted by Human Ear Organ
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 79
3. Тарас Вінцюк, Микола Сажок, Тетяна Людовик, Руслан Селюх
Taras Vintsiuk, Mykola Sazhok, Теtуаnа Lyudovyk, Ruslan Selyukh
Автоматичний озвучувач українських текстів на основі фонемно-трифонної моделі з використанням природного мовного сигналу
Automatic Ukrainian Text-to-Speech System Based on Phoneme-Threephone Model Using Natural Spoken Signal
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 85
4. Daniel Tihelka, Jindrich Matousek, Martin Vlach
Данієл Тігелка, Індржих Матушек, Мартін Влах
Моделювання наголосів у словах для використання при синтезі мовлення
Modelling Word Stress for Use in Speech Synthesis
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 89
5. Павел Бродски, Людек Мюллер
Pavel Brodsky, Ludek Muller
Автоматичні фонетичні базові форми для імен осіб у чеськомовній діалоговій системі
Automatic Phonetic Baseforms for Person Names in the Czech Dialogue System
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 93
6. Ян Рампортл, Індржих Матушек, Даніел Тігелка
Jan Romportl, Jindrich Matousek, Daniel Tihelka
Модель просоднки та її застосувати у чеськомовній системі оззучення текстів
Prosody Model and Its Application to Czech TTS System
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 93
4. Зореслава Шпак, Юрій Рашкевич
Zoreslava Shpak, Jurij Rashkevyvh
Аналіз темпоральнпх перетворень мовних елементів для задач часового масштабувания голосових повідомлень
Spoken Elements Temporal Transformation Analysis for Temporal Spoken Messages Scaling Tasks
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Глава 3. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 3. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index