VII. Нові інформаційні технології та ситеми, що грунтуються на обробленні сигналів і зображень (195 - 226 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (195 - 226 pp.)


Page 195
1. Богдан Русин, Володимир Остап, Олег Остап
Bohdan Rusyn, Volodymyr Ostap, Oleh Ostap
Система ідентифікації особи за спектральними ознаками відбитків
Fingerprint Identification System Based on Spectral Features
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 199
2. Нюнькін K.М.
Nyunkm К.M.
Можливість використання кольору при розпізнаванні жестів
Opportunity of Use of Color at Gestures Recognition
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 203
3. В.В. Трипольська
V.V. Trypol's'ka
Ідентифікація підписів за характерними ознаками перетворення Радону
Signatures Identification on Characteristic Features Based on Radon Transformation
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 207
4. В.О. Балтенков, М.В. Максимов, О.В. Маслов
V.О. Botenkov, M.V. Maksymov, О.V. Maslov
Принципи побудови діагностичних систем для АЕС на основі нових іформаційних технологій
The Fundamentals of Diagnostic Systems fог NPP Architecture Based on Advanced Information Technologies
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 211
5. С.Г. Антощук, В.M. Крилов, В.О. Давидов
S.Н. Antoshchuk, V.М. Krylov, V.O. Davydov
Автоматизована система ідентифікації та класифікації номерних знаків
Automatic System for Vehicle Numbers Identification and Classification
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 215
6. Рифа В.М., Баклан Я.І, Баклан І.В.
Ryfa V.М., Baklan Ja.I., Baklan I.V.
Метод головних компонент задачах автентифікації
Principal Components Method to the Problem Authentification
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 219
7. Валерій Пилипенко, Микола Сажок
Valery Pylypenko, Mykola Sazhok
Озвучений редактор текстів для користувачів з вадами зору
Spoken Text Editor Tor Blind Users
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 223
8. O.B. Заболотний, О.І. Яворський
О.V. Zabolotnyj, О.I. Javors'kyj
Виявлення основних ритмів регулярної складової електрокардіограми методом найменших квадратів
Fundamental Rhythms of Electrocardiogram Regular Components Discovering by the Least Squares Method
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Глава 7. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 7. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index