I. Проблеми створення образного комп'ютера (7 - 30 стор.)
Problems of Pattern Computer Design (7 - 30 pp.)


Page 7
1. Тарас Вінцюк
Taras К. Vintsiuk
Генеративна модель образного комп’ютера
Generative Model for Pattern Computer
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 15
2. Шлезінгер М.І., Флах Б.
Schlesinger M.I., Flach B.
Аналіз проблем оптимальної розмітки та їх застосування в сегментації зображень та бінокулярному стереобаченні
Analysis of Optimal Labelling Problems and Their Application to Image Segmentation and Binocular Stereovision
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 19
3. Ярема Зєлик, Михайло Личак, Олександр Лук’янчук
Yartma Zyelyk, Mykhajlo Ly'chak, Oleksandr Lukianchuk
Сприйняття і аналіз акустичних сигналів, розпізнавання типу джерела звуку, оцінювання напрямку та відстані до джерела
Perception and Analysis of Acoustic Signals Recognition of Sound Source Type and Estimation of Direction and Distance to a Source
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 23
4. Юрій Крак, Тарас Вінцюк, Микола Кириченко, Федір Гаращенко, Олександр Бармак
Yurzy Krak, Taras Vintsiuk, Mykala Kyrychenko, Fedir Garashchenko, Olexander Barmak
Розробка комп’ютерних технологій моделювань та керування візуальними образами людського обличчя при синтезі мовлення
Development of Computer Technologies for Modeling and Control of Visual Images of Human Face Under Speech Synthesis
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 27
5. Олег Березький
Oleh Berez'kyj
Підходи до опису і синтезу симетричних зображень
Approaches to Symmetrical Image Description and Synthesis
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Глава 1. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 1. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index