Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'2000 – Content UkrObraz'2000

Про УкрОбраз'2000
About UkrObraz’2000

I. Методологічні та теоретичні проблеми розпізнавання oбразів (9 - 50 стор.)
Methodological and Theoretical Problems of Pattern Recognition (9 - 50 pp.)

II. Теоретичні проблеми оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (51 - 70 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (51 - 70 pp.)

III. Навчання та самонавчання розпізнаванню образів (71 - 94 стор.)
Training and Self training in Pattern Recognition (71 - 94 pp.)

IV. Автоматичне розпізнавання та синтез усномовних сигналів (95 - 112 стор.)
Automatic Recognition and Synthesis of Speech Signals (95 - 112 pp.)

V. Технічна діагностика об'єктів і машин за їх сигналами та полями (113 - 152 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on its Signals and Fields (113 - 152 pp.)

VI. Оброблення та розпізнавання зображень і сцен (153 - 186 стор.)
Image and Scene Processing and Recognition (153 - 186 pp.)

VII. Архітектура процесорів і систем обробки та розпізнавання сигналів і зображень (187 - 200 стор.)
Processor and System Architecture for Signal/Image Processing and Recognition (187 - 200 pp.)

VIII. Фільтрація, аналіз, відновлення та синтез сигналів і зображень (201 - 264 стор.)
Filtering, Analysis, Reconstruction and Synthesis of Signal and Image (201 - 264 pp.)

IX. Нові інформаційні технології та ситеми, які базуються на обробленні сигналів і зображень (265 - 296 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (265 - 296 pp.)

X. Моделювання та дослідницькі системи (173 - 190 стор.)
Modelling and Experimental Systems (173 - 190 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT

Збірник праць конференції (за 2000). Завантажити збірник (.pdf) / Proceedings (2000). Show it (.pdf)


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding

Повернутися на головну / Back to HOME