III. Навчання та самонавчання розпізнаванню образів (71 - 94 стор.)
Training and Self training in Pattern Recognition (71 - 94 pp.)


Page 71
1. Васильєв B.I., Ланге T.I., Кобець H.M.
Vasyl'jev V.I., Lange Т.І., Kobets' N.M.
Принцип зовнішнього доповнення у методі групового врахування аргументів (МГВА) та в методі граничних спрощень (МГС)
Principle of External Complement in Group Arguments Considering (GAC) and Maximum Simplifications (MS) Methods
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 75
2. Васильєв В.I., Струк С.П.
Vasyl'jev V.I., Struk S.P.
Ітеративна процедура, яка використовує принцип дуальності в задачах навчання розпізнаванню образів
The Iterative Procedure, which Uses a Duality Principle in Pattern Recognition Training Tasks
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 79
3. Ю.Ю. Милейко, Б.В. Рубльов
Ju.Ju. Mylejko, В.V. Rubliov
Побудова еліпса мінімальної площі на площині та еліпсоїда мінімального об'єму в m-вимірному просторі для скінченого набору точок
Minimal Area Elypsis Construction on Plane and Minimal Volume Ellipsoid Construction in m- Dimensional Space for Finite Set of Points
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 83
4. М.Ф. Кириченко, Роман Куц, М.П. Лепеха
M.F. Kyrychenko, Roman Кис, M.P.Lepekha
Множини належності в задачах класифікації сигналів
Relationship Sets in Signal Classification Problems
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 87
5. Роман Базилевич
Roman Bazylevych
Конструктивні алгоритми розбиття складних систем на основі оптимального згортання
Complex Systems Constructive Partitioning Algorithms on the Basis of the Optimal Circuit Reduction Method
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 91
6. Роман Базилевич
Roman Bazylevych
Ітераційні алоритми оптимізації розбиття складних систем на основі оптимального згортання
Complex Systems Iterative Partitioning Algorithms on the Basis of the Optimal Circuit Reduction Method
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Глава 3. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 3. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index