IX. Нові інформаційні технології та ситеми, які базуються на обробленні
сигналів і зображень (265 - 296 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing
and Pattern Recognition (265 - 296 pp.)


Page 265
1. Раду Пентюк, Стефан-Ґеорґ Пентюк, Адріан Ґраур, Маріана Мілічі
Radu Pentiuc, Stefan-Gheorghe Pentiuc, Adrian Graur, Mariana Milici
Інтегрована система керування механічними стрічковими конвейєрами, що використовує робота, TV-камеру і гібридний мотор
Integrated System for Mechanic Band Conveyors with Hybrid Motor, TV Camera and Robot
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 271
2. Ґйоргі Кучоґі, Імре Хорват, Золтан Русак
Gyorgy Kuczogi, Zoltan Rusak, Imre Horvath
На шляху до природнього інтерфейсу для інтелектуальної підтримки розроблення систем
Towards a Natural User Interface for Comprehensive Support of Conceptual Shape Design
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 275
3. Ростислав Косаревич, Ігор Ісаєв, Богдан Русин
Rostyslav Kosarevych, lhor Isajev, Bohdan Rusyn
Визначення періоду папілярного відбитка на зображенні на основі побудови функціоналів математичного сподівання
Fingerprint Image Period Determination Based on Functionals Mathematical Expectation
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 279
4. Д.М. Піза, C.B. Морщавка
D.M Piza, S.V. Morshchavka
Алгоритм класифікації рослинних об'єктів з можливістю швидкої адаптації
Vegetative Objects Classification Algorithm with an Opportunity of Fast Adaptation
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 283
5. Боюн В.П. Довгань B.B.
Bojun V.P., Dovhan' V.V.
Інтелектуалізація відеосистем колового огляду
Intellectualization of Round-Observation Videosystems
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 287
6. М.Ф. Козак, B.B. Ніколенко
M.F. Kozak, V.V. Nikolenko
Завадостійкі штрихові коди
The Noise-Resistant Bar Codes
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 291
7. А. Бенхаліл, C. Іпсон, В. Боот
A. Benkhalil, S.Ipson, W.Booth
Нове покоління автономних систем відеонагляду на основі оброблення зображень
New Generation Video Surveillance System Based on Image Processing and FPGA Processor towards Autonomous System
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Глава 9. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 9. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index