IV. Автоматичне розпізнавання та синтез усномовних сигналів (95 - 112 стор.)
Automatic Recognition and Synthesis of Speech Signals (95 - 112 pp.)


Page 95
1. Тарас Вінцюк
Taras К. Vintsiuk
Узагальнене автоматичне фонетичне транскрибування усномовного сигналу
Generalised Automatic Phonetic Transcribing of Speech Signals
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 99
2. Потапова P.K, Собакін A.M.
Potapova R.K., Sobakin A.N.
Розроблення підходу до розпізнавання усної мови на основі зорових образів
Development of the Approach to Recognition of Speech with a Support on Visual Images
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 103
3. Діонісіос Політіс, Олександр Доля, Панагіотіс Лінардіс
Dionysios Politis, Alexander Dolia, Panagiotis Linardis
Ідентифікування перехідних образів в ідіоматичній грецькій і слов'янській музиці
Identifying Transient Patterns in Idiomatic Greek and Slavonic Music
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 107
4. В.М. Магера, І.І. Горбань, С.В. Лєвий
V.M. Mahera, I.I. Horban', S.V. Lievyj
Автоматизація криміналістичних досліджень мовленнєвих сигналів
Voice Calls Criminalistic Research Automatization
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 111
5. Микола Сажок
Mykola Sazhok
Генерування правил розставляння наголосів у багатомовному аспекті
Generating Stress Rules in Multilingual Aspect
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Глава 4. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 4. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index