X. Моделювання та дослідницькі системи (173 - 190 стор.) Modelling and Experimental Systems (173 - 190 pp.)


Page 297
1. Тарасов B.O.
Tarasov V.A.
Моделювання поширення радіяції від пального реактора
Simulation of the Radiation Creep of a Reactor Fuel
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 301
2. Воронова О.С.
Voronova О.S.
Про один метод адаптивної апроксимації неперервних сигналів апроксимуючими імпульсними спектрами
On One Method of Adaptive Continuous Signal Approximation by Impulse Spectra
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 305
3. B.M. Боровицький, B.B. Фесенко
V.N. Borovytsky, V.V. Fesenko
Аналіз вірності систем відтворення зображень
Fidelity Analysis of Imaging Systems
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 309
4. Сергій Юхимчук
Serhij Jukhymchuk
Алгоритм і пристрій оцінки стійкості нелінійних нестаціонарних систем, які допускають лінеаризацію
Nonlinear Non-Stationary System Stability Evalution Algorithm and Device
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 313
5. H.C. Кравець
N.S. Kravets'
Інтерактивна імітація та аналіз розкрашеної сітки Петри з використанням алгебри предикатних операцій
Painted Petri Net Interactive Imitation and Analysis by Predicate Operations Algebra
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 317
6. Володимир Овсяк, Василь Бритковський
Volodymyr Ovsiak, Vasyl' Brytkovs'kyj
Математичні моделі структур текстово-графічних даних редактора формул алгоритмів-секвенцій
Mathematical Models of Structures for Algorithms-Secventhens Formulas Data Text Graphic Editor
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Глава 10. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 10. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index