VII. Архітектура процесорів і систем обробки та розпізнавання сигналів і зображень (187 - 200 стор.) Processor and System Architecture for Signal/Image Processing and Recognition (187 - 200 pp.)


Page 187
1. Ю.В. Байбак, H.O. Швейкі, Ю.Ф. Кутаєв, А.О. Герцій, Jl.I. Тимченко
Y.V Baybak, N.O. Shweiki, Y.F. Kutaev, A A. Gertsiy, L.I. Timchenko
Підхід до багаторівневого оброблення зображень
Multistage Approach to Image Processing
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 191
2. Тетяна Мартинюк, Антоніна Буда, Андрій Кожем'яко, Тетяна Васильєва, Віра Козлова
Tetiana Martyniuk, Antonina Buda, Andrij Kozhemiako, Tetiana Vasilyeva, Vira Kozlova
Математична модель нейрона на принципах паралельної порогової обробки інформації
Mathematical Model of Neuron on Principles of Parallel Threshold Information Processing
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 193
3. I.M. Гвоздєва, A.C. Паєвський
V.M. Gvozdeva, A.S. Paevskiy
Підвищення розрізняльної здатності просторових фільтрів
Increasing the Resolution of Space Filters
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 197
4. Михайло Семенюк
Mykhajlo Semeniuk
Засоби пам'яті послідовної та паралельної дії на оггтоелектронних пристроях
Successive and Parallel Action Memoiy on Optoelectronic Devices
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Глава 7. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 7. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index