VII. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (147 - 166 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (147 - 166 pp.)


Page 147
1. Р.А. Мельник, І.І. Грига
R.A. Melnyk, I.I. Hryha
Пошук зображень за ознаками концентрації кольору в R-, G-, B-каналах
Image searching based on colour intensity feature extraction in R-, G-, B-channels
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 151
2. Олександр Шпортько
Оleksandr Shportko
Пристосування формату словникової компресії Deflate до ієрархічного стиснення зображень без втрат
Deflate dictionary compression format adaptation for hierarchical lossless image compression
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 155
3. О. І. Павлов
O.I. Pavlov
Базисні функції методу ЛСП-НР
Basis functions for LSP-HS technique
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 159
4. O. Pavlov
О. Павлов
Estimation of the spectral envelope in the LSP-HS space by matrix transforms
Оцінка спектральної обвідної в ЛСП-НР просторі з використанням матричних перетворень
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 164
5. О.В. Тищук
O.V. Tyshchuk
Перетворення виходу лінійної вимірювальної системи з використанням випадкового проектора
Linear measuring system output transformation using random projector
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index