Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'2014 – Content UkrObraz'2014

Про УкрОбраз'2014
About UkrObraz’2014

I.Проблеми створення образного комп'ютера (9 - 38 стор.)
Problems of Pattern Computer Designing (9 - 38 pp.)

II.Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (39 - 62 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (39 - 62 pp.)

III. Усномовні інформаційні технології (63 - 99 стор.)
Speech Information Technologies (63 - 99 pp.)

IV. Комп’ютерні мовні ресурси та технології (103 - 118 стор.)
Natural Language Resources and Technologies (103 - 118 pp.)

V. Технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями (119 - 130 стор.)
Automatic Diagnostics of Objects and Machines on Its Signals and Fields (119 - 130 pp.)

VI. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень (131 - 146 стор.)
Automatic Image Processing and Recognition (131 - 146 pp.)

VII. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (147 - 168 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (147 - 168 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding