III. Усномовні інформаційні технології (63 -102 стор.)
Speech Information Technologies (63 -102 pp.)


Page 63
1. Mykola Sazhok, Valentyna Robeiko, Aidar Khusainov
Микола Сажок, Валентина Робейко, Айдар Хусаїнов
Phone-level scoring in computer aided pronunciation training for Tatar language
Оцінювання пофонемного критерію в комп’ютеризованих системах навчання вимови для татарської мови
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 66
2. Mykola Sazhok, Valentyna Robeiko, Dmytro Fedoryn
Микола Сажок, Валентина Робейко, Дмитро Федорин
Distinctive features for Ukrainian real-time speech recognition system
Особливості створення систем розпізнавання українського мовлення в реальному часі
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 71
3. V.A. Bondarev, Yu.N. Zhygulyovtsev, V.A. Soukhanov
В.A. Бондарєв, Ю.Н. Жигульовцев, В.A. Суханов
Manned space vehicle multimodal dialogue control: application of speech technologies and knowledge-based systems
Мультимодальне діалогове управління пілотованим космічним кораблем: застосування мовленнєвих технологій і систем, заснованих на знаннях
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 75
4. Д.О. Кушнір, С.С. Панфілов
D.O. Kushnir, S.S. Panfilov
Алгоритм визначення статі диктора за голосом на основі бінарних кодів акустичних подій
Speaker gender identification algorithm based on the binarization of acoustic features
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 77
5. Vladimir Chuchupal, Anton Korenchikov
Владімір Чучупал, Антон Корєнчіков
Improving automatic speech recognition accuracy by means of pronunciation modeling
Покращення точності автоматичного розпізнавання мовлення за допомогою моделювання вимови
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 81
6. Ivan Rakhmanenko
Іван Рахманенко
Voice activity detection for GMM-based speaker recognition
Виявлення голосової активності для GMM-розпізнавання дикторів
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 84
7. О. Павлов
O. Pavlov
Фільтр аналізу та синтезу мовлення в методі ЛСП-НР
Speech analysis and synthesis filter for LSP-HS technique
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 87
8. Євген Є. Федоров
Yevhen Ye. Fedorov
Метод синтезу голосних звуків мовлення за еталонними зразками на основі саундлетів
The vowel sounds speech synthesis method by model samples based on soundlets
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 91
9. В.В. Пилипенко, І.В. Гузієнко
V.V. Pylypenko, I.V. Huziyenko
Кластеризація екстралінгвістичних явищ на прикладі мовленнєвих записів Верховної Ради України
Extralinguistic phenomena clustering on examples of Verkhovna Rada of Ukraine speech recordings
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 95
10. В.В. Пилипенко, О.М. Радуцький, Т.В. Людовик
V.V. Pylypenko, O.M. Radutsky, Т.V. Lyudovyk
Технологія прискореної підготовки корпусів для навчання систем розпізнавання мовлення
Accelerated corpus preparation technology for speech recognition system training
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 99
11. Yu. Hetsevich, S. Lysy, A. Hiuntar, V. Mandzik
Ю. Гецевіч, С. Лисий, А. Гюнтар, В. Мандзік
Using text-to-speech synthesis algorithms for solving a task of automatic generation of orthoepic dictionary of Belarusian language
Використання алгоритмів озвучення текстів для вирішення задачі автоматичної генерації орфоепічного словника білоруської мови
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index