IV. Комп’ютерні ресурси та технології письмової мови (103 - 118 стор.)
Natural Language Resources and Technologies (103 - 118 pp.)


Page 103
1. Alexander A. Kharlamov, Rodmonga K. Potapova, Tatyana V. Yermolenko
Алєксандр А. Харламов, Родмонга К. Потапова, Тетяна В. Єрмоленко
Analysis of associations in texts for determination of associants relation types
Аналіз асоціацій в текстах для визначення типів реляційних асоціантів
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 107
2. Yury Hetsevich, Tatsiana Okrut, Boris Lobanov
Юрій Гецевіч, Тацяна Окрут, Боріс Лобанов
Processing of direct speech in belarusian texts with NooJ
Оброблення прямої мови в білоруських текстах засобами NooJ
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 111
3. Anastasia O. Shumskaya
Анастасія О. Шумская
The advantage of the Mahalanobis distance to assess differences multidimensional characteristics of electronic texts
Переваги використання відстані Магаланобіса для оцінки відмінностей багатовимірних характеристик електронних текстів
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 113
4. Руслан Омельченко
Ruslan Omelchenko
Розпізнавання та виправлення помилок у словах тексту з використанням розподілених представлень
Error recognition and correction in words of text using distributed representations
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paperPage 116
5. Валерій Вікторович Смєлов
Valeriy Victorovych Smyelov
Методи факторизації тензорів при пошуку семантичної відстані між текстами, написаними природною мовою
Tensor factorization methods while searching for semantic distance between natural language texts
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paperПовернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index