VI. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (143 - 162 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (143 - 162 pp.)


Page 143
1. Богдан Шевчук, Сергій Фраєр
Bohdan Shevchuk, Serhij Frajer
Ефективні методи фільтрації-стиску сигналів і зображень для побудови пристроїв і систем тривалого моніторингу станів об’єктів
Effective Methods of Filtering/Compression of Signals and Images for Building of Devices and Systems for Objects States Long-Term Monitoring
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 147
2. В’ячеслав Юрійович Корольов
Vjacheslav Jurijovych Korol’ov
Високопродуктивна реставрація образів на платформі GPGPU-CPU
High-Productive Restoration of Patterns on GPGPU-CPU Platform
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 151
3. Роман Воробель, Олена Берегуляк
Roman Vorobel’, Olena Berehuliak
Покращання зображень на основі гістограм, які визначаються за параметрами локальних областей
Image Enhancement Based on the Characteristics of Local Regions
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 155
4. С.І. Кулик, О.М. Литвин
S.I. Kulyk, O.M. Lytvyn
Використання мішаної апроксимації кусково-сталими сплайнами у стискуванні інформації
Using of Mixed Approximation by Piecewise Constant Splines in Information Compression
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 159
5. В.Г. Іванов, М.Г. Любарський, Ю.В. Ломоносов
V.H. Ivanov, M.H. Liubars’kyj. Ju.V. Lomonosov
. Стиск зображень на основі виділення і кодування об’єктів з різною візуальною якістю
Compression of Images Based on Selection and Coding of Objects with Different Visual Quality
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index