Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'2006 – Content UkrObraz'2006

Про УкрОбраз'2006
About UkrObraz’2006

I.Проблеми створення образного комп’ютера (7 - 22 стор.)
Problems of Pattern Computer Designing (7 - 22 pp.)

II.Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (23 - 62 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (23 - 62 pp.)

III. Усномовні інформаційні технології (63 - 94 стор.)
Speech Information Technologies (63 - 94 pp.)

IV. Технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями (95 - 106 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on Its Signals and Fields (95 - 106 pp.)

V. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень (107 - 142 стор.)
Automatic Image Processing and Recognition (107 - 142 pp.)

VI. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (143 - 162 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (143 - 162 pp.)

VII. Нові інформаційні технології та системи, що ґрунтуються на обробленні сигналів і зображень (163 - 186 стор.)
Advanced Information Technologies Based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (163 - 186 стор.)

VIII. Суміжні проблеми (187 - 210 стор.)
Overlapping Problems (187 - 210 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT


Вернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding