VIII. Суміжні проблеми (187 - 210 стор.)
Overlapping Problems (187 - 210 pp.)


Page 187
1. Олена Миколаївна Павлюк
Olena Pavliuk
Прогнозування процесу споживання електроенергії за допомогою штучних нейромереж
Electric Energy Consumption Prognosis by Artificial Neural Network
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 191
2. Vitaliy D. Pavlenko
Віталій Д. Павленко
Estimation of the Volterra Kernels of a Nonlinear System Using Impulse Response Data
Оцінювання ядер Вольтера для нелінійних систем на підставі даних про імпульсний відгук
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 195
3. Radu D. Pentiuc
Раду Д. Пентюк
The Board Effect of the Toroidal Hybrid Drives
Результати використання двобічного індуктора в гібридному двигуні
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 199
4. Marius Cristian Cerlinca, Adrian Graur
Маріус Крістіан Церлінка, Адріан Ґраур
Some Considerations Regarding Software/Hardware Implementation of DES Algotithm for an RFID Enabled Device
Деякі питання реалізації програмно-апаратних засобів засекречування інформації в дозвільних пристроях
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 203
5. George Mahalu, Adrian Graur
Ґеорґій Магалу, Адріан Ґраур
A Self Arbitration Universal Signal Bus Communication
Саморегулююча універсальна сигнальна шина для телекомунікації
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 207
6. О.М. Литвин, О.П. Нечуйвітер
O.M. Lytvyn, O.P. Nechujviter
Загальний метод побудови оптимальних за порядком точності кубатурних формул наближеного обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій двох змінних з використанням інтерлінації функцій
Universal Method for Construction of Optimal Cubature Formulae for Approximate Computation of Integrals of Highly Oscillated Functions
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index