VII. Нові інформаційні технології та системи, що ґрунтуються на обробленні сигналів і зображень (163 - 186 стор.)
Advanced Information Technologies Based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (163 - 186 стор.)


Page 163
1. Andrey Ronzhin, Alexey Karpov, Milos Zelezny, Roman Mesheryakov, Ruediger Hoffmann
Андрій Ронжин, Олексій Карпов, Мілос Зелезний, Роман Мешеряков, Рудіґер Гофман
Development of Multimodal Applications for Disabled People
Розроблення мультимодальних засобів допомоги людям з фізичними вадами
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 167
2. St.Gh. Pentiuc, Radu Vatavu
С.Ж. Пентюк, Раду Ватаву
Image Processing and Recognition System for a Robot Arm Control
Система оброблення та розпізнавання зображень для управління рукою робота
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 171
3. Leonard Iurescu, St.Gh. Pentiuc, Adrian Graur
Леонард Іуреску, С.Ж. Пентюк, Адріан Ґраур
A System for the Control of a Manufacturing Cell Based on Pattern Recognition and Intelligent Agents
Система управління виробничою одиницею, що заснована на розпізнаванні образів та інтелектуальних агентах
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 175
4. Dmitry Goldgof, Valentina Korzhova, Grigori Sisoev
Дмитро Ґолґоф, Валентина Коржова, Григорій Сисоєв
Image Processing of the Film Fluid Flow in a Spinning Disk Reactor
Оброблення зображень плівочних рідинних потоків в реакторі з диском, що крутиться
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 179
5. Ярослав В. Гапонюк
Jaroslav V. Haponiuk
Визначення розмірів труб та стану їх поверхні оптико-електронним методом
Opto-Electronic Method for Determination of Tubes both Dimension and Surface State
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 183
5. Т.М. Романенко, В.В. Вишневський, В.Г. Калмиков
T.M. Romanenko, V.V. Vyshnevs’kyj, V.H. Kalmykov
Апроксимація експериментальних даних кривою Безьє
Experimental Data Approximation by Bezie curve
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index