I. Методологічні та теоретичні проблеми розпізнавання oбразів (7 - 32 стор.)
Methodological and Theoretical Problems of Pattern Recognition (7 - 32 pp.)


Page 7
1. Роман Воробель
Теорія контрастності зображень як основа побудови методів їх перетворень
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 11
2. В.П. Денисюк, О.В.Денисюк, Б.Г. Марченко
Тригонометричні сплайни в задачах обробки та розпізнавання зображень
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 13
3. Кириченко М.Ф., Кривонос Ю.Г.
Сингулярні представлення матриць в застосуванні до задач розпізнавання образів
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 15
4. А.П. Маляренко, Б.Г. Марченко
Пуасонівські спектри стрибків ЛВП в задачах оброблення та розпізнавання сигналів і полів
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 17
5. Ігор Сіроджа
Розпізнавання образів методом різнорівневих алгоритмічних квантів знань
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)


Page 21
6. Юрій Тесля
Застосування теорії інформаційної взаємодії до побудови систем класифікації образів
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)


Page 23
7. Dovnar D.V., Lebedinsky Yu. A., Lysikova O.N., Predko K.G.
Information Criterion for Optical Quality Assessment Hardware with a Help of Noised Image Optimal Processing
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 27
8. O.V. Reznychenko
An Axiomatic Definition of Knowledge in Uncertainty
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Page 29
9. M.I. Scklesinger, B. Flach
Monotone Conjunctive Structures of Second Order
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)


Глава 1. Завантажити главу (.pdf) / Сhapter 1. Show chapter (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index