Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'1998 – Content UkrObraz'1998

Про УкрОбраз'1998
About UkrObraz’1998

I. Методологічні та теоретичні проблеми розпізнавання oбразів (7 - 32 стор.)
Methodological and Theoretical Problems of Pattern Recognition (7 - 32 pp.)

II. Теоретичні засади обробки та розпізнавання сигналів (33 - 40 стор.)
Theoretical Basis of Signal Processing and Recognition (33 - 40 pp.)

III. Теоретичні основи обробки та розпізнавання зображень (41 - 52 стор.)
Theoretical Basis of Image Processing and Recognition (41 - 52 pp.)

IV. Навчання та самонавчання розпізнаванню образів (53 - 60 стор.)
Training and Selftraining Problems in Pattern Recognition (53 - 60 pp.)

V. Автоматичне розпізнавання та синтез сигналів мовлення (61 - 96 стор.)
Automatic Recognition, Understanding and Synthesis of Speech Signals (61 - 96 pp.)

VI. Обробка та розпізнавання рукописної, креслярської та графічної інформації.
Аналіз фотозображень і сцен (97 - 109 стор.)
Hand-Written, Drowing and Graphic Picture Processing and Recognition.
Photopictures and Scene Analysis (97 - 109 pp.)

VII. Автоматична діагностика об’єктів, машин і явищ за їх сигналами та полями (110 - 142 стор.)
Automatic Diagnostics of Objects, Machines and Phenomena on its Signals and Fields (110 - 142 pp.)

VIII. Попередня обробка сигналів і зображень. Фільтрація, компресія та відновлення (143 - 172 стор.)
Signal and Image Preprocessing. Filtering, Compression and Reconstruction (143 - 172 pp.)

IX. Архітектура процесорів і систем обробки та розпізнавання сигналів і зображень (173 - 190 стор.)
Processor and System Architecture for Signal/Image Processing and Recognition (173 - 190 pp.)

X. Нові інформаційні технології, які базуються на обробці та розпізнаванні сигналів і зображень (191 - 206 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (191 - 206 pp.)

XI. Суміжні проблеми (207 - 216 стор.)
Overlapping Problems(207 - 216 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT

Збірник праць конференції (за 1998). Завантажити збірник (.pdf) / Proceedings (1998). Show it (.pdf)


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding

Повернутися на головну / Back to HOME