Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'2012 – Content UkrObraz'2012

Про УкрОбраз'2012
About UkrObraz’2012

I.Проблеми створення образного комп'ютера (7 - 18 стор.)
Problems of Pattern Computer Designing (7 - 18 pp.)

II.Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (19 - 42 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (19 - 42 pp.)

III. Усномовні інформаційні технології (43 - 86 стор.)
Speech Information Technologies (43 - 86 pp.)

IV. Технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями (87 - 98 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on Its Signals and Fields (87 - 98 pp.)

V. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень (99 - 124 стор.)
Automatic Image Processing and Recognition (99 - 124 pp.)

VI. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (125 - 144 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (125 - 144 pp.)

VII. Нові інформаційні технології та системи, що ґрунтуються на обробленні сигналів і зображень (145 - 168 стор.)
Advanced Information Technologies Based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (145 - 168 стор.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding