III. Усномовні інформаційні технології
Speech Information Technologies


Page 43
1. В.В. Робейко, М.М. Сажок
M. Sazhok, V. Robeiko
Двонаправлене перетворення графема-фонема з передбаченням словесного наголосу для української мови
Bidirectional Text-To-Pronunciation Conversion with Word Stress Prediction for Ukrainian
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 47
2. Д.Я. Федорин
D. Fedoryn
Ідентифікація мови диктора з використанням акустичної та фонетичної інформації
Spoken language identification utilizing acoustic and phonetic speech information
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 51
3. О.А. Юхименко
O. Iukhymenko
Експериментальні дослідження з адаптації до голосу диктора на базі корпусу АКУЕМ
Speaker adaptation experiments based on the AKUEM speech corpus
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 55
4. І.Ю. Бондаренко, О.М. Ладошко
I. Bondarenko, O. Ladoshko
Нейромережевий алгоритм виділення тональних, шумових і паузних ділянок усного мовлення
A neural network algorithm for selection of tonal, noise and pause speech segments
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 63
5. В.В. Яценко, М.М. Сажок
V. Yatsenko, M. Sazhok
Автоматизовані засоби формування лінгвістичної бази даних і знань для системи усного перекладу
Automated means of forming linguistic databases and knowledge of interpreting
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 63
6. Н.Б. Васильєва, М.М. Сажок
N. Vasylieva, M. Sazhok
Дослідження зв’язку акустичного, фонетичного та лексичного рівнів для розпізнавання злитого українського мовлення
Research on acoustic, phonetic and lexic level relations for Ukrainian continuous speech recognition
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 67
7. Т.В. Єрмоленко, М.С. Клименко
T. Yermolenko, M. Klymenko
Дослідження ефективності методу текстонезалежної ідентифікації диктора, що враховує фонетичні особливості звуків мовлення
Research of efficiency of the text-independent speaker identification method taking into account
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 71
8. О.І. Федяєв, І.Ю. Бондаренко
O. Fedyayev, I. Bondarenko
Розробка і дослідження нейромережевого алгоритму дикторонезалежного розпізнавання фонем в усному мовленні
Development and research of a speaker-independent neural network algorithm phoneme recognition in speech
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 75
9. В.В. Пилипенко, О.М. Радуцький
V. Pylypenko, O. Radutsky
Пошук ключових слів в потоці мовлення із записів судових засідань
Keyword spotting in the speech from court records
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 77
10. В.В. Робейко, М.М. Сажок
V. Robeiko, M. Sazhok
Система розпізнавання спонтанного українського мовлення у реальному часі на основі композитних акустичних моделей слів
Real-time spontaneous Ukrainian speech recognition system based on word acoustic composite models
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 82
11. Н.Б. Васильєва, В.В. Пилипенко, В.В. Яценко
N. Vasylieva, V. Pylypenko, V. Yatsenko
Формування тематичних лінгвістичних моделей для розпізнавання злитого мовлення з телевізійних новин
Building of thematic linguistic models for broadcast continuous speech recognition
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index