I. Проблеми створення образного комп'ютера (7 - 15 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (7 - 15 pp.)


Page 7
1. Ю.В. Крак, А.С. Тернов, В.О. Кузнєцов, Ю.В. Барчукова
Yu. Krak, A. Ternov, V. Kuznetsov, Yu. Barchukova
Cтворення аудіовізуальної бази даних немануальних складових жестової мови
Creating audiovisual database of nonmanual components for sign language
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)Page 11
2. Л.С. Файнзільберг, Т.Ю. Беклер
L. Fainzilberg, T. Bekler
Математична модель для генерування штучних реалістичних форм електрокардіограми з внутрішніми і зовнішніми спотвореннями
A mathematical model for generating artificial realistic-form electrocardiogram with internal and external distortions
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 15
3. Ю.В. Крак, О.В. Степанов
Yu. Krak, O. Stepanov
Використання моделі поточних масок та класифікації методом svm у задачі розпізнавання емоцій на обличчі людини
Use current model masks and svm classification methods in the problem of recognizing emotions in the face of a man
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index