Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'2008 – Content UkrObraz'2008

Про УкрОбраз'2008
About UkrObraz’2008

I.Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (7 - 50 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (7 - 50 pp.)

II. Усномовні інформаційні технології (51 - 106 стор.)
Speech Information Technologies (51 - 106 pp.)

III. Технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями (107 - 122 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on Its Signals and Fields (107 - 122 pp.)

IV. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень (123 - 164 стор.)
Automatic Image Processing and Recognition (123 - 164 pp.)

V. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (165 - 196 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (165 - 196 pp.)

VI. Нові інформаційні технології та системи, що ґрунтуються на обробленні сигналів і зображень (197 - 226 стор.)
Advanced Information Technologies Based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (197 - 226 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding