VI. Нові інформаційні технології та системи, що ґрунтуються на обробленні сигналів і зображень (197 - 226 стор.)
Advanced Information Technologies Based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (197 - 226 pp.)


Page 197
1. Юрій Васильович Крак, Олександр Володимирович Бармак, Антон Сергійович Тернов, Богдан Анатолійович Троценко, Микола Миколайович Шатковський
Yuriy Krak, Oleksandr Barmak, Anton Ternov, Bohdan Trotsenko, Mykola Shatkovskyy
Проблеми створення дружнього інтерфейсу образного комп’ютера на основі жестової, візуальної та голосової інформації
User-friendly interface for the Pattern Computer based on gesture, visual and spoken information
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 201
2. Олексій Сергійович Панфілов
Oleksiy Panfilov
Побудова тривимірної моделі сцени з площин за знімками
Spatial 3D-model scene construction by series of images
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 205
3. Юрій Васильович Лисак, Олексій Андрійович Луцик, Богдан Павлович Русин
Yuriy Lysak, Oleksiy Lutsyk, Bohdan Rusyn
Адаптивна регуляризація розв’язку задачі погодження стереозображень
Adaptive regularization of stereo-images synchronization task
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 209
4. Leonid Fainzilberg
Леонід Файнзільберг
Novel Criteria for Estimation of Diagnostic Test Performance and its Practical Using
Новітній критерій для оцінки продуктивності діагностичних тестів та його практичне використання
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 213
5. Леонід Іванович Тимченко, Віктор Володимирович Мельніков, Наталія Іванівна Кокряцька, Юрій Федорович Кутаєв, Ігор Дмитрович Івасюк, Сергій Миколайович Горейко
Leonid Tymchenko, Viktor Mel’nikov, Nataliya Kokryats’ka, Yuriy Kutayev, Ihor Ivasyuk, Serhiy Horeyko
Метод знаходження енергетичних центрів фрагментів зображень лазерних трас в реальному часі для розпізнавання образів
Real-time laser track image power center finding for image recognition tasks
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 217
6. Валентин Георгійович Абакумов, Світлана Григорівна Антощук, Юлія Володимирівна Муха, Микола Людвікович Пєшковський
Valentyn Abakumov, Svitlana Antoshchuk, Yuliya Mukha, Mykola Pashkovs’kyy
Використання методів сегментації у процедурах обробки біомедичних зображень
Segmentation methods application in biomedical image processing procedures
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 221
7. Леонід Іванович Тимченко, Віктор Володимирович Мельніков, Наталія Іванівна Кокряцька, Юрій Федорович Кутаєв, Ігор Дмитрович Івасюк, Сергій Миколайович Горейко
Leonid Tymchenko, Viktor Mel'nikov, Nataliya Kokryats’ka, Yuriy Kutayev, Ihor Ivasyuk, Serhiy Horeyko
Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель для розпізнавання динамічних образів
Parallel-hierarchical transformation as a system model for dynamic image recognition
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index