V. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень(165 - 196 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (165 - 196 pp.)


Page 165
1. Володимир Георгійович Іванов, Юрій Вячеславович Ломоносов, Михайло Григорович Любарський
Volodymyr Ivanov, Yuriy Lomonosov, Mykhaylo Lyubars’kyy
Стиснення зображень на основі класифікації і декорелюючих перетворень
Image compression based on classification and decorrelation transformations
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 169
2. Oleg Antropov, Khrystyna Kyrgyzova, Valentin Borulko, Sergej Vovk
Олег Антропов, Христина Киргизова, Валентин Борулько, Сергій Вовк
Nonquadratic regularization for edge-preserving piecewise-constant image restoration
Неквадратична нормалізація для кусково-сталого відновлення границь зображень
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 173
3. Олег Миколайович Березький
Oleh Berez’kyy
Теоретико-груповий підхід до аналізу та синтезу складних зображень
Theoretical-group approach for complex image analysis and synthesis
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 177
4. Микита Вікторович Козлов
Mykyta Kozlov
Алгоритми та структури даних для ефективної морфологiчної обробки зображень
Algorithms and data structures for fast morphological image processing
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 181
5. Олександр Володимирович Шпортько
Oleksandr Shport’ko
Алгоритм оптимізації результатів розкладу LZ77 за рахунок мінімізації зміщень
Optimization algorithm for LZ77 decomposition by means of displacement minimization
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 185
6. Андрій Петрович Верчено
Andriy Verchenko
Алгоритм бінаризації зображень з урахуванням напівтонів
The methods for halftone digital image binarization
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 189
7. Олег Павлов, Петро Стасевич, Григорій Тертичний
Oleh Pavlov, Petro Stasevych, Hryhoriy Tertychnyy
Оцінка ефективності кодування спектральної обвідної мовленнєвих сигналів в просторах лінійних спектральних параметрів найвищої регресії методом кластерного аналізу
Estimation of speech signals spectrum envelope encoding efficiency in linear spectrum parameters spaces of the highest regression with a cluster analysis method
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 193
8. Олександр Миколайович Ткаченко, Олег Дмитрович Феферман, Сергій Вікторович Хрущак
Oleksandr Tkachenko, Oleh Feferman, Serhiy Hrushchak
Підвищення ефективності пошуку векторів у кодовій книзі
Efficiency increasing for vector search in the codebook
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index