II. Усномовні інформаційні технології (51 - 106 стор.)
Speech Information Technologies (51 - 106 pp.)


Page 51
1. Микола Сажок, Ніна Васильєва, Руслан Селюх, Дмитро Федорин
Mykola Sazhok, Nina Vasylieva, Ruslan Selyukh, Dmytro Fedoryn
Моделювання пофонемного розпізнавання мовленнєвого сигналу для ПК та мікропроцесорів ЦОС
Phoneme-based speech recognition modeling for PC and DSP
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 55
2. Олександр Анатолійович Юхименко
Oleksandr Iukhymenko
Визначення кількості станів в моделях фонем
Calculation of number of states in phoneme models
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 59
3. Ірина Юріївна Щур, Ярослав Петрович Драґан
Iryna Shchur, Yaroslav Dragan
Обґрунтування математичної моделі гнусавого мовного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу
Nasal speech mathematical model based on a periodically correlated random process
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 63
4. Konstantin Biatov
Костянтин Біатов
Audio Data Retrieval and Recognition Using Model Selection Criterion
Алгоритм отримання та розпізнавання акустичних даних з використанням критерію вибору моделі
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 69
5. Юрій Георгійович Кривонос, Юрій Васильович Крак, Олександр Володимирович Бармак, Олександр Сергійович Загваздін
Yuriy Kryvonos, Yuriy Krak, Oleksandr Barmak, Oleksandr Zahvazdin
Автоматизована система отримання стенограм засідань
Automatized system for stenography processing
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 73
6. Валерій Васильович Пилипенко, Валентина Василівна Робейко
Valeriy Pylypenko, Valentyna Robeiko
Експериментальна система автоматизованого стенографування українського мовлення
Experimental system of automated stenographer for Ukrainian speech
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 77
7. Микола Сажок, Валентина Яценко
Mykola Sazhok, Valentyna Yatsenko
Порівняння послівних граматик для усного перекладу в межах предметної області
Comparison of word grammars for spoken translator within a subject area
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 81
8. Олег Іванович Федяєв, Іван Юрійович Бондаренко
Oleh Fedyaev, Ivan Bondarenko
Сегментно-цілісна модель розпізнавання мовних образів на основі уявлень про функціональну асиметрію мозку при сприйнятті мовлення
Segmentally-integral model for spoken pattern recognition based on functional brain asymmetry conceptions
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 85
9. Петро Стасевич, Григорій Тертичний, Олег Павлов
Petro Stasevych, Hrygoriy Tertychny, Oleh Pavlov
Фонемна фільтрація сигналів мовлення на підставі кластерного аналізу
Speech signal phonemic filtration based on cluster analysis
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 90
10. Ігор Олегович Стеля
Ihor Stelya
Синтез мовного сигналу за моделями голосових зв’язок та мовного тракту людини
Speech synthesis based on vocal chords and human speech tract
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 93
11. Ольга Олександрівна Савенкова, Олег Миколайович Карпов
Olha Savenkova, Oleh Karpov
Моделі навчання і розпізнавання в інформаційній технології розпізнавання мовлення з великих словників
Training and recognition models for large vocabulary speech recognition
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 97
12. Ніна Іванівна Джичка, Галина Михайлівна Шадріна
Nina Dzhychka, Halyna Shadrina
Обґрунтування критерію для автоматизованого розпізнавання шиплячих звуків української мови дикторнезалежними системами
On a criterion for speaker-independent Ukrainian hushing phoneme recognition
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 101
13. Bohdan Vlasenko, Andreas Wendemuth
Богдан Власенко, Андреас Вендемут
Phoneme and word level emotion classification within speech
Розпізнавання емоцій з використанням пофонемного та послівного рівнів мовленнєвого аналізу
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 105
14. А.О. Чугай, О.М. Карпов, О.І. Лучинкіна
A.O. Chuhay, O.M. Karpov, O.I. Luchynkina
Трудова діяльність і функціональний стан людини-оператора
Labor and functional state of a human-operator
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index