Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'2010 – Content UkrObraz'2010

Про УкрОбраз'2010
About UkrObraz’2010

I.Проблеми створення образного комп'ютера (7 - 22 стор.)
Problems of Pattern Computer Designing (1- 22 pp.)

II.Теоретичні питання оброблення та розпізнавання сигналів і зображень (23 - 44 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (23 - 44 pp.)

III. Усномовні інформаційні технології (45 - 92 стор.)
Speech Information Technologies (45 - 92 pp.)

IV. Технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями (93 - 105 стор.)
Automatic Diagnostic of Objects and Machines on Its Signals and Fields (93 - 105 pp.)

V. Автоматичне оброблення та розпізнавання зображень (109 - 160 стор.)
Automatic Image Processing and Recognition (109 - 160 стор.)

VI. Цифрова фільтрація, кодування та відновлення сигналів і зображень (161 - 176 стор.)
Digital Filtering, Analysis, Coding and Reconstruction of Signals and Images (161 - 176)

VII. Нові інформаційні технології та системи, що ґрунтуються на обробленні сигналів і зображень (177 - 194 стор.)
Advanced Information Technologies Based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (177 - 194 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding