I. Проблеми створення образного комп'ютера (7 - 22 стор.)
Theoretical Problems of Signal Processing and Recognition (1- 22 pp.)


Page 7
1. Юрій Васильович Крак, Юрій Георгійович Кривонос, Олександр Володимирович Бармак
Yuriy Krak, Yuriy Kryvonos, Oleksandr Barmak
Комп'ютерне моделювання української жестової мови
Computer Simulation of Ukrainian Sign Language
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf) (.pdf)Page 11
2. О.М. Сухоручкіна, А.О. Захаров
O.M. Sukhoruchkina, A.O. Zakharov
Про методику ідентифікації об’єктів за візуальними та сенсорними даними інтелектуальної рухомої платформи
On the objects identification technique base on the visual and sensors data of intelligent mobile platform
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 15
3. О.М. Сухоручкіна, С.О. Ільїн, М.В. Прогонний
O.M. Sukhoruchkina, S.O. Ilyin, M.V. Prohonnyi
Паралельні інформаційні процеси динамічного сприйняття оточення автономною рухомою платформою
The parallel information processes of the the autonomous mobile platform dynamic environment perceptions
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 19
4. Микола Миколайович Сажок, Валентина Віталіївна Яценко
Mykola Sazhok, Valentyna Yatsenko
Система усного перекладу на основі інтерпретації мовленнєвого сигналу в межах предметних областей
Spoken translation system based on speech understanding in subject area
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content

Перейти у алфавітний покажчик / Go to Author Index