III. Усномовні інформаційні технології (45 - 92 стор.)
Speech Information Technologies (45 - 92 pp.)


Page 45
1. Konstantin Biatov
Костянтин Біатов
A High Speed Unsupervised Speaker Retrieval Using Vector Quantization and Second-Order Statistics
Високошвидкісний автоматичний пошук диктора з використанням вектору квантування та статистик другого порядку
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 49
2. Ніна Борисівна Васильєва, Микола Миколайович Сажок
Nina Vasylieva, Mykola Sazhok
Порівняння пофонемного та поскладового розпізнавання мовленнєвого сигналу для української мови
Phoneme- and syllable-based speech recognition comparison for Ukrainian
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 55
3. Ніна Борисівна Васильєва, Валерій Васильович Пилипенко, Олександр Михайлович Радуцький, Валентина Ваcилівна Робейко, Микола Миколайович Сажок
Nina Vasylieva, Valeriy Pylypenko, Oleksandr Radutsky, Valentyna Robeiko, Mykola Sazhok
Створення акустичного корпусу українського ефірного мовлення
Development of the Ukrainian Broadcast Speech Corpus
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 59
4. Микола Миколайович Сажок, Руслан Анатолійович Селюх, Олександр Анатолійович Юхименко
Mykola Sazhok, Ruslan Selyukh, Oleksandr Iukhymenko
Адаптація до голосу диктора на основі гендернозалежних акустичних моделей фонем для української мови
Gender-Based Acoustic Model Adaptation for the Ukrainian Language
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 63
5. Валерій Васильович Пилипенко
Valeriy Pylypenko
Вибір текстів за тематикою для побудови лінгвістичної моделі мови в системах розпізнавання злитого мовлення
Text Selection by Topic for Language Model in Continuous Speech Recognition Systems
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття англійською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in English. Show paper (.pdf)Page 65
6. Дмитро Ярославович Федорин
Dmytro Fedoryn
Пофонемне розпізнавання мовленнєвих сигналів на мікропроцесорах ЦОС сімейства BlackFin
Phoneme-Based Speech Recognition for BlackFin DSP
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 69
7. Ольга Савенкова
Olha Savenkova
Обчислення складових функції евристичної оцінки станів у просторі станів задачі сегментно-складового розпізнавання мовлення
Model of Evaluation of Heuristic Function for the State Space of the Segment-Syllabic Speech Recognition Problem
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 73
8. Ніна Іванівна Джичка
Nina Dzhychka
Порівняння методів обчислення тремтіння голосу для україномовних дикторів
Comparison of Methods of Jitter Estimation for Ukrainian Speakers’ Voices
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 77
9. Юрій Васильович Крак, Микола Миколайович Шатковський
Yuriy Krak, Mykola Shatkovskyy
Створення моделі урахування взаємовпливів ознак природності звучання мовленнєвих елементів для конкатенативного сегментивного синтезу
Creation a Model with Interplay of Signs of Natural Sounding Speech Elements for Concatenative Segmentative Synthesis
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 81
10. Ігор Олегович Стеля
Ihor Stelya
Моделювання мовного апарату людини в задачах комп’ютерного синтезу
Simulation of Human Speech Apparatus in the Computer Synthesis Problems
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 85
11. Олександр Миколайович Ткаченко, Сергій Вікторович Хрущак, Олег Дмитрійович Феферман
Oleksandr Tkachenko, Serhiy Khrushchak, Oleh Feferman
Дельта-ущільнення мовленнєвих сигналів із застосуванням методу визначення голосової активності
Delta Compression of Speech Signals by Means of Voice Activity Detection Method
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Page 89
12. Олександр Загваздін
Oleksandr Zahvazdin
Адаптивний алгоритм визначення пауз у голосовому мовному сигналі для задач автоматизованого стенографування
Adaptive Algorithm for Silence Detection in Speech Signals for Automatic Transcription
Подивитися анотацію/Show abstract
Стаття українською мовою. Завантажити статтю (.pdf) / Paper in Ukrainian. Show paper (.pdf)Повернутися у змiст / Back to Content