Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'1994 – Content UkrObraz'1994

Про УкрОбраз'1994
About UkrObraz’1994

I. Методологічні та теоретичні проблеми розпізнавання oбразів (11 - 55 стор.)
Methodological and Theoretical Problems of Pattern Recognition (11 - 55 pp.)

II. Теоретичні засади обробки та розпізнавання сигналів (56 - 94 стор.)
Theoretical Basis of Signal Processing and Recognition (56 - 94 pp.)

III. Теоретичні основи обробки та розпізнавання зображень (95 - 112 стор.)
Theoretical Basis of Image Processing and Recognition (95 - 112 pp.)

IV. Навчання та самонавчання розпізнаванню образів (113 - 123 стор.)
Training and Selftraining Problems in Pattern Recognition (113 - 123 pp.)

V. Автоматичне розпізнавання та синтез сигналів мовлення (124 - 153 стор.)
Automatic Recognition, Understanding and Synthesis of Speech Signals (124 - 153 pp.)

VI. Обробка та розпізнавання рукописної, креслярської та графічної інформації (154 - 176 стор.)
Hand-Written, Drowing and Graphic Picture Processing and Recognition (154 - 176 pp.)

VII. Автоматична діагностика об’єктів, машин і явищ за їх сигналами та полями (177 - 200 стор.)
Automatic Diagnostics of Objects, Machines and Phenomena on its Signals and Fields (177 - 200 pp.)

VIII. Попередня обробка сигналів і зображень. Цифрова фільтрація, компресія та відновлення (201 - 227 стор.)
Signal and Image Preprocessing. Digital Filtering, Compression and Reconstruction (201 - 227 pp.)

IX. Архітектура процесорів і систем обробки та розпізнавання сигналів і зображень (228 - 257 стор.)
Processor and System Architecture for Signal/Image Processing and Recognition (228 - 257 pp.)

X. Нові інформаційні технології, які базуються на обробці та розпізнаванні сигналів і зображень (258 - 304 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (258 - 304 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT

Збірник праць конференції (за 1994). Завантажити збірник (.pdf) / Proceedings (1994). Show it (.pdf)


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding

Повернутися на головну / Back to HOME