Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'1996 – Content UkrObraz'1996

Про УкрОбраз'1996
About UkrObraz’1996

I. Методологічні та теоретичні проблеми розпізнавання oбразів (15 - 37 стор.)
Methodological and Theoretical Problems of Pattern Recognition (15 - 37 pp.)

II. Теоретичні засади обробки та розпізнавання сигналів (38 - 73 стор.)
Theoretical Basis of Signal Processing and Recognition (38 - 73 pp.)

III. Теоретичні основи обробки та розпізнавання зображень (74 - 102 стор.)
Theoretical Basis of Image Processing and Recognition (74 - 102 pp.)

IV. Навчання та самонавчання розпізнаванню образів (103 - 114 стор.)
Training and Selftraining Problems in Pattern Recognition (103 - 114 pp.)

V. Автоматичне розпізнавання та синтез сигналів мовлення (115 - 136 стор.)
Automatic Recognition, Understanding and Synthesis of Speech Signals (115 - 136 pp.)

VI. Обробка та розпізнавання рукописної, креслярської та графічної інформації.
Аналіз фотозображень і сцен (137 - 156 стор.)
Hand-Written, Drowing and Graphic Picture Processing and Recognition.
Photopictures and Scene Analysis (137 - 156 pp.)

VII. Автоматична діагностика об’єктів, машин і явищ за їх сигналами та полями (157 - 184 стор.)
Automatic Diagnostics of Objects, Machines and Phenomena on its Signals and Fields (157 - 184 pp.)

VIII. Попередня обробка сигналів і зображень. Фільтрація, компресія та відновлення (185 - 227 стор.)
Signal and Image Preprocessing. Filtering, Compression and Reconstruction (185 - 227 pp.)

IX. Архітектура процесорів і систем обробки та розпізнавання сигналів і зображень (228 - 239 стор.)
Processor and System Architecture for Signal/Image Processing and Recognition (228 - 239 pp.)

X. Нові інформаційні технології, які базуються на обробці та розпізнаванні сигналів і зображень (240 - 264 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (240 - 264 pp.)

XI. Суміжні проблеми (265 - 288 стор.)
Overlapping Problems(265 - 288 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT

Збірник праць конференції (за 1996). Завантажити збірник (.pdf) / Proceedings (1996). Show it (.pdf)


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding

Повернутися на головну / Back to HOME