Праці конференції УкрОбраз
Proceedings UkrObraz

“Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”
“Signal/Image Processing and Pattern Recognition”Змiст УкрОбраз'1992 – Content UkrObraz'1992

Про УкрОбраз'1992
About UkrObraz’1992

I.Методологічні та теоретичні проблеми розпізнавання oбразів (11 - 38 стор.)
Methodological and Theoretical Problems of Pattern Recognition (11 - 38 pp.)

II.Теоретичні засади обробки та розпізнавання сигналів (39 - 58 стор.)
Theoretical Basis of Signal Processing and Recognition (39 - 58 pp.)

III. Теоретичні основи обробки та розпізнавання зображень (59 - 72 стор.)
Theoretical Basis of Image Processing and Recognition (59 - 72 pp.)

IV. Навчання та самонавчання розпізнаванню образів (73 - 92 стор.)
Training and Selftraining Problems in Pattern Recognition (73 - 92 pp.)

V. Проблеми обчислювальної та дискретної геометрії (93 - 99 стор.)
Problems of Calcul and Diskrete Geometry (93 - 99 pp.)

VI. Автоматична діагностика об’єктів, машин і явищ за їх сигналами та полями (100 - 122 стор.)
Automatic Diagnostics of Objects, Machines and Phenomena on its Signals and Fields (100 - 122 pp.)

VII. Автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез сигналів мовлення (123 - 142 стор.)
Automatic Recognition, Understanding and Synthesis of Speech Signals (123 - 142 pp.)

VIII. Обробка та розпізнавання рукописної, креслярської та графічної інформації (143 - 153 стор.)
Hand-Written, Drowing and Graphic Picture Processing and Recognition (143 - 153 pp.)

IX. Обробка та розпізнавання дистанційної інформації та фотозображень (154 - 163 стор.)
Processing and Recognition of Remote Sensing Information and Photopictures (154 - 163 pp.)

X. Обробка, розпізнавання та розуміння сцен (164 -170 стор.)
Scene Processing, Recognition and Understanding (164 -170 pp.)

XI. Засоби введення-виведення сигналів і зображень. Моделювання та дослідницькі системи (171 - 182 стор.)
Signal and Image Input-Output Tools. Modelling and Research Systems (171 - 182 pp.)

XII. Попередня обробка сигналів і зображень. Цифрова фільтрація, компресія та відновлення (183 - 196 стор.)
Signal and Image Preprocessing. Digital Filtering, Compression and Reconstruction (183 - 196 pp.)

XIII. Архітектура процесорів і систем обробки та розпізнавання сигналів і зображень (197 - 214 стор.)
Processor and System Architecture for Signal/Image Processing and Recognition (197 - 214 pp.)

XIV. Нові інформаційні технології, які базуються на обробці та розпізнаванні сигналів і зображень (215 - 221 стор.)
Advanced Information Technologies based on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (215 - 221 pp.)

Алфавітний покажчик / Author Index

ЗМІСТ / CONTENT

Збірник праць конференції (за 1992). Завантажити збірник (.pdf) / Proceedings (1992). Show it (.pdf)


Повернутися у Роздiл Працi / Back to Proceeding

Повернутися на головну / Back to HOME