Запрошення / Welcome

edited September 2012 in Синтез / Synthesis

Обговорюються технології та програми синтезу мовлення за текстом. Спершу радимо провести загальне ознайомлення з технологією синтезу та програмами КіберМови, за допомогою яких можна озвучувати тексти українською мовою.


Discuss speech synthesis technology and software. Firstly, you may learn some information on speech synthesis technology and visit CyberMova software that converts Ukrainian text to speech. 

Sign In or Register to comment.